Rodzaje fal mózgowych

Fale DELTA (1-4 Hz) charakterystyczne są dla stanów:
• głębokiego snu pozbawionego marzeń sennych (3 i 4 stadium snu NREM)
• ich optymalna ilość zapewnia sprawne funkcjonowanie mózgu
• odpowiednia ilość zapewnia regenerację podczas snu
• w komputerowej analizie widma częstotliwości obecna przez całe życie
• czynności delta nigdy nie należy wzmacniać, przy niepożądanym wzroście - tłumić
• zbyt wysoki poziom fali delta może świadczyć o obrazach patologii w mózgu (urazy po wypadkach, wylewy)
• podwyższony poziom charakterystyczny dla osób z upośledzeniem lub z zespołem Aspergera
• pojawia się przy intensywnym wysiłku umysłowym
Trening mózgu w oparciu o Biofeedback w tym przypadku pozwala na osiągnięcie stanu głębokiego relaksu.

Fale THETA (4-7 Hz) charakterystyczne są dla stanów:
• większej części snu
• głębokiej medytacji i koncentracji
• ich prawidłowa ilość pozwala na lepsze zapamiętywanie
• pomaga z łatwością osiągnąć stan tzw. FLOW
• niski poziom aktywności tej fali prowadzi do wyłączenia uwagi (odpłynięcia) i problemów z koncentracją

Biofeedback uczy panowania nad różnymi falami mózgowymi i swobodnego regulowania ich rodzaju oraz amplitudy – w zależności od potrzeb.

Fale ALFA (8-11 Hz) charakterystyczne są dla stanów:
• relaksu, pojawiają się tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu
• głębokiego zamyślenia, zastanawiania się nad czymś w skupieniu
• związanych z kreatywnym myśleniem (fale alfa ułatwiają dostęp do obu półkul, co uruchamia wyobraźnię i myślenie oparte o skojarzenia)
• dobrego samopoczucia, spokoju, pozytywnego myślenia
• niski poziom tej fali prowadzi do nadmiernego fantazjowania, odpływania uwagi, problemów z uwagą typu ADD bez nadruchliwości

Trening mózgu za pomocą Biofeedbacku w tym przypadku wiąże się z umiejętnością samodzielnego opanowywania stresu i wprowadzania się w stan odprężenia.

Fale SMR (13-15 Hz) charakterystyczne są dla stanów:
• koncentracji uwagi, wzmożonej aktywności umysłowej i czujności
• wiązanych z problemami z koncentracją uwagi w przypadku niskiej amplitudy tej fali
• dobrej odporności na stres
• odpowiednia ilość fali SMR, zwiększa odporność na drgawki w przypadku epilepsji
• zbyt wysoki poziom fali SMR prowadzi do odczuwania nadmiernego skupienia, co prowadzi do poczucia stresu i napięcia
• zbyt niski oznacza problemy z utrzymaniem uwagi w dłuższym czasie, zwiększa podatność na stres, wiąże się z wyczerpaniem psychofizycznym

Trening mózgu za pomocą terapii Biofeedback EEG w tym przypadku wiąże się z wspieraniem procesów koncentracji i utrzymania uwagi.

Fale BETA 1 (15-18 Hz) charakterystyczne są dla stanów:
• bardzo intensywnego skupienia uwagi i koncentracji
• logicznego myślenia
• panowania nad emocjami
• sprawnego funkcjonowania poznawczego
• łatwości w nauce
• niski poziom fali beta1 prowadzi do problemów z nauką, z koncentracją
• za wysoka ilość fali beta sprawia, że odczuwamy pobudzenie, lęk, nie możemy utrzymać uwagi na jednej rzeczy

Trening mózgu w oparciu o biofeedback w tym przypadku zwiększa umysłowe zdolności w obszarze uwagi i koncentracji, a także regulowania swoich emocji. Jest szczególnie wskazany dla sportowców i osób występujących publicznie.

Fale HI BETA 2 (powyżej 18-30 Hz) charakterystyczne są dla stanów:
• zdenerwowania, ekscytacji a także irytacji
• wzmożonej aktywności umysłowej
• odpowiedni ilość pozwala osiągnąć tzw. optimal arousal, czyli szczytową wydajność naszego organizmu - możemy pokazać to, co mamy w sobie najlepsze
• prawidłowy poziom fali beta2 w mózgu dostarcza organizmowi odpowiednią ilość energii do pracy i działania
• zbyt wysoka aktywność beta2 oznacza stres i problemy z osiągnięciem szczytowej wydajności
• niski poziom fali beta2 skutkuje brakiem pobudzenia i odczuwania energii, a organizm działa wolno i flegmatycznie

Trening mózgu za pomocą biofeedbacku w tym przypadku wiąże się z przywracaniem wyciszenia i obniżaniem poziomu zdenerwowania.
umów się na wizytę
Krzysztof Stępniak
KRZYSZTOF STĘPNIAK
TEL. 515-363-368