Rodzaje fal mózgowych

Rodzaje fal mózgowych istotnych dla Eeg-Biofeedback

Fale delta o częstotliwości 1- 4 Hz, występują w stanie najgłębszego snu, tzw. wolnofalowego, także u małych dzieci ale i w przypadku uszkodzeń mózgu. W czasie snu następuje regeneracja sił fizycznych, utrwalanie śladów pamięciowych. Można go wywołać podczas głębokiej medytacji.

Fale theta  4–7 Hz. Występują podczas głębszej medytacji, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. Przy tej częstotliwości fal płynność myślenia jest niezborna, zanikają związki logiczne, jak podczas marzeń sennych. Fale te towarzyszą nam w czasie zasypiania, ale są często wyrazem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Fale alfa 8-12 Hz - charakteryzują stan czujnego relaksu, odprężenia, np. w czasie leżenia z zamkniętymi oczami, rano po przebudzeniu. Stan alfa wykorzystywany jest w technikach szybkiego uczenia się. Nazywamy go również stanem czujnej koncentracji. To szczególny rodzaj odprężenia ciała i uspokojenia umysłu.

Fale smr 12-15Hz, tzw. rytm sensomotoryczny, inaczej czuciowo- ruchowy. Towarzyszy odprężeniu z lekkim skupieniem, integracją wewnętrzną. Jego zwiększanie pomaga w terapii deficytów uwagi, nadruchliwości. Niedobór towarzyszy brakowi zogniskowanej uwagi. Jest rytmem wzmacnianym w wielu protokołach eeg-biofeedback. Hamuje go ruch.

Fale beta 13 Hz-33 Hz. Są rytmem gotowości, charakteryzują zwykłą codzienną aktywność, percepcję zmysłową i pracę umysłową. Dzielą się na:

Fale beta 1 15-18 Hz – przy tej częstotliwości pracujemy najbardziej efektywnie. Jesteśmy skoncentrowani, szybko znajdujemy rozwiązania. Jest to skupiona uwaga skierowana na zewnątrz.

Fale beta 2 19-23 Hz – pojawią się w stanach zdenerwowania, irytacji, nadmiernego rozbudzenia neuronalnego. Towarzyszą nadruchliwości, agresywności, impulsywności, silnym emocjom. Hamujemy je w czasie większości treningów.

Fale gamma 36-44 Hz. Te fale są jedyną grupą częstotliwości występującą w każdej części mózgu. Przyjmuje się, że 40 Hz mózg używa do przetwarzania myśli. Towarzyszy integracyjnemu myśleniu, procesom skojarzeniowym, przetwarzaniu informacji o najwyższym stopniu trudności, wiążącym różne modalności i skojarzenia. Towarzyszy tremie.
umów się na wizytę
KRZYSZTOF STĘPNIAK
TEL. 515-363-368