Dla dzieci

specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii)
problemami koncentracji uwagi
nadmierną agresją,zaburzeniami zachowania
zaburzeniami mowy (np. problem jąkania)
tremą i nadwrażliwością
zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
z zaburzeniami nastroju
z zaburzeniami snu
moczenie nocne
po urazach głowy
doświadczających stanu paniki i lęku
po udarach mózgu

Rodzicu!

Jeśli Twoje dziecko jest: nieposłuszne, gadatliwe, impulsywne, ma problemy z pamięcią, koncentracją uwagi na lekcji, otrzymuje słabsze oceny  zapisz je na Terapię Biofeedback – bezpieczny i przyjemny trening mózgu.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlM2EX8-SnU
umów się na wizytę
Krzysztof Stępniak
KRZYSZTOF STĘPNIAK
TEL. 515-363-368